Over Greenwell        Introductie        Doelstellingen        Partners


Doelstellingen Gree
nwell
_________________________________________________


CVBA Greenwell werd opgericht  met de visie en de bedoeling bedrijven op
een duurzame manier energie-onafhankelijk te maken en zo mede bij te dragen
aan de vergroening van de industrie en daaruit volgend de leefwereld van ons
allen en de toekomst van onze kinderen.

Onze belangrijkste missie is om er voor te zorgen dat de Vlaamse
industrie
zijn concurrentiekracht kan bewaren.

Studies wijzen uit dat industrie zeer belangrijk is voor een regio, elk jaar zien
we dat industrie zich naar lage loonlanden verplaatsten dat enkel bedrijven in
de dienstensector overblijven.

Economen waarschuwen dat de crisis meer greep heeft op regio's die
hun
industrie niet beschermen en behouden.

De slogan die in het logo van Greenwell werd ge´ntegreerd vertegenwoordigd
dan ook de kerndoelstelling van het bedrijf:

Secure the Future!
 
 
  Site Map