Diensten        Zonder investering        Aankoop        Subsidies        Referenties       

Inlichtingen
        TechnologieDiensten

_______________________________________________________________


De diensten die Greenwell aanbiedt bestaan uit het installeren en/of leveren van
groene energie aan de industrie met als doel bedrijven energie-onafhankelijk te
maken waardoor ze hun concurrentiepositie kunnen handhaven of versterken.

Als achterliggende maar belangrijke missie wil Greenwel bijdragen de industrie
en daarmee ons leefmilieu Co2 lichter te maken.

In de praktijk gebeurt dit enerzijds door bedrijven een opstalovereenkomst aan
te bieden waarin zij Greenwell hun dakruimte ter beschikking stellen om er een
zonne-energie-installatie op te plaatsen. Het bedrijf wordt hiermee rechtstreeks in
hun elektriciteitsbehoeften voorzien, en dit zonder investering van het bedrijf en
met een kostenbesparing die meer dan 50% kan bedragen, bovendien ontvangt
het betreffende bedrijf huur voor haar dak. Meer info

Indien het bedrijf de investering voor eigen rekening wil nemen verzorgt
Greenwell en zijn installatiepartner de voorbereiding, planning en installatie
van het project en biedt de klant een 'Turn-key' oplossing naar zijn behoeftes
en budget.Greenwell kan met trots melden dat onze PV-systemen in 3 jaar
kunnen terugbetaald worden, dit betekent 17 jaar netto inkomsten voor uw
bedrijf!


We adviseren u graag verder !
 
 
  Site Map